(?)

Verbanden_aanleggen

Verbanden aanleggen is een belangrijk onderdeel van EHBO. Binnen het VMBO zal dit veel geoefend worden. Je legt verbanden aan met zwachtels uit de verbandtrommel. Het spreekt voor zich dat er verschillende manieren zijn om deze verbanden op een juiste wijze aan te leggen. Als je daar veel over wilt leren, kun je het beste een EHBO cursus gaan volgend. Die bestaan ook voor de jeugd en zijn er ook op gericht dat een en ander op een voor de jeugd prettige manier wordt aangeleerd. Meer informatie hierover kun je o.a. vinden op www.ehbo.nl

Wat altijd belangrijk is bij het aanleggen van verbanden is dat je het slachtoffer laat zitten en gerust stelt. Intussen kun je vragen wat er gebeurd is. Let ook goed op je eigen veiligheid en hygiëne. Als je op een plek bent waar je na de eerstehulpverlening je handen niet kunt wassen, is het verstandig om handschoenen te dragen. Zorg er in ieder geval voor ieder veiligheid voor, dat je de wond niet aanraakt.

 

De manieren waarop je verbanden aanlegt, staan vaak op werkkaarten. Op de site www.ikzorgerwelvoor.nl kun je die werkkaarten vinden, inzien en uitprinten. Doe er je voordeel mee! 

 

Opdracht 2